• 06 52663224
  • info via contact knop

repertoire

Het koor zingt overwegend geestelijke liederen. Er is een grote variatie in de liederenkeuze, van eenvoudige liederen tot grootse en majestueuze werken. Bij bepaalde gelegenheden, zoals concerten, worden ook wel liederen gezongen van het populaire genre.