Skip to main content

Het CMS door de jaren heen.

In het najaar van 1938 is het koor opgericht door een aantal zangliefhebbers. Het ledental was zeer miniem. Het bestond in het eerste jaar uit slechts 8 leden, waarvan 3 een bestuursfunctie vervulden.

De mannen van het eerste uur waren: G. de Jonge, voorzitter, J. Piening, penningmeester, H. J. Drenth, secretaris en de leden P. Huizinga, N. Luikens, H. Linzel, R. Bieze en D. Bugel.

De eerste dirigent was de heer G. Molenaar, die diverse koren leidde in Stadskanaal. Hij deed dat werk Pro Deo. De repetities waren in het begin in de Christelijke Ulo school. Later is het koor verhuisd naar het gebouw Rehoboth van de Vergadering van gelovigen aan de Hoofdkade.

Voor dat de oorlog uitbrak, gaf het koor al meerdere malen concerten met begeleiding van een strijkorkest. De oorlogsjaren waren problematisch voor het koor, daar men geen lid wilde worden van de Kulturkammer en het koor op non-actief is gesteld

Na de oorlog is het koor weer actief geworden. In 1946 was de dirigent de heer Nieuwenweg. Echter in 1948 ging het eigenlijk slecht met het koor, vele leden bedankten en ook de dirigent ging zijns weegs. Onder voorzitterschap van de heer Damhof werd een nieuwe dirigent benoemd, de heer van der Glas. Hij ging met het koor in 1949 naar het Nationaal Concours voor Chr. Mannenkoren waar een prachtig resultaat werd behaald, de eerste prijs in de eerste afdeling. De heer van der Glas was dirigent tot 1953.

Het koor was inmiddels door verhuizing en emigratie in die periode dusdanig afgeslankt dat een grote groep leden het koor wilden opheffen. Dit is gelukkig niet doorgegaan en heeft men mogelijkheden ondezocht om het koor te laten bestaan.
Er is toen contact gezocht met de heer T. de Boer, directeur van de VGLO school. Het koor repeteerde toen in de Menistenkerk aan de Menistenlaan. Er was echter een probleem: De huur kon niet meer worden opgebracht. De redding was toen dat men in zaal Eendracht achter de Geref. kerk aan de Poststraat terecht kon.
Een periode van grote bloei kwam tijdens het dirigentschap van de heer T. de Boer.

Het Mannen- en Knapenkoor in 1957 in Hotel Dopper. Links staat de heer T. de Boer, de dirigent.

Het ledental steeg gestadig en het koor kwam tot uitstekende presentaties. Tevens werd er tijdens zijn dirigentschap in 1955 het Christelijk Knapenkoor opgericht. Dat was een koor met toch wel ongekende prestaties op zangkundig niveau.
Samen met het Mannenkoor was het een unieke belevenis bij de concerten die gehouden werden in Hotel Dopper en ook wel in zaal Frascatie bij de Stationsbrug.
Het koor werd veel gevraagd voor optredens buiten Stadskanaal.
Kortom, de Boer was een zeer talentvol dirigent die het koor heeft doen groeien!
Hij vertrok in 1960 naar elders, zoals het genoteerd staat.

Zijn afscheidsconcert was in zaal “Frascatie”bij de stationsbrug.

Afscheid van de dirigent T. de Boer, in 1960, waarbij een Zaanse Stoeltjesklok werd aangeboden aan hem en zijn echtgenote Paula de Boer-Groenwold door Jan Albert Mennen en Wim Vierkant van het Knapenkoor.

Nieuwe dirigent werd de heer van Rozen, dit was jammer genoeg geen succes, hetgeen de heer van Rozen zelf ook inzag en bedankte na drie maanden uit eigen overweging. Hij werd opgevolgd door de heer Bruno Riemeijer uit Wildervank.Een dirigent die het koor mede heeft grootgemaakt op zanggebied en daardoor ook in ledental. Het koor leefde weer helemaal op.
Echter het Knapenkoor ging in 1962 helaas ter ziele.
Het koor werd groot, zo groot dat er op een gegeven moment op een ledental was van ruim 90 personen uitkwamen en er toen helaas noodzakelijkerwijs een ledenstop moest worden ingesteld.
In 1963 was er een groot concert met de toen zeer bekende Duitse Operazanger Rudolf Schock in de Geref. kerk in Stadskanaal. Dat was een zeer geslaagd concert, echter met wel een probleem voor het koor.
Er was een nadelig saldo van ƒ 1500,– Maar we gingen moedig voorwaarts!
Het koor werd zeer veel gevraagd en trad vele malen op in diverse kerken etc.
In 1969 werd er gezongen in het Refaja-ziekenhuis, op Eerste Kerstdag, hetgeen tot heden nog steeds gebeurt en een zeer gewaardeerde traditie is geworden.
In 1972 werd uniforme kleding aangeschaft en werd medewerking verleend aan het concert van het zeer bekende Don Kozakkenkoor van Serge Jaroff.
Ook werden er in die jaren radio- en televisieopnamen gemaakt, terwijl in 1974 contacten werden gelegd met een koor in Liliënthal een plaats in het toenmalige West-Duitsland, een partnergemeente van de gemeente Stadskanaal.

Het koor in 1978 bij het 40 jarig bestaan in de Gereformeerde kerk te Stadskanaal

In zijn ruim 20-jarig dirigentschap heeft het koor vele hoogtepunten meegemaakt met haar zang in de vele concerten en kerkdiensten en in 1979 een bijzonder optreden in Oss, waar medewerking werd verleend aan een NCRV quizprogramma van Ted de Braak

Het optreden bij de NCRV in 1979.

Daar werd het lied “de Spijskaart” gezongen, vandaar het servet op de linkerarm.

LP “Dit is onze wereld” opgenomen in 1972 in Farmsum.

LP “Christelijk Mannenkoor Stadskanaal 1938 – 1978” gemaakt voor het 40 jarig bestaan van het koor.

In 1988 werd Johan W. Pots uit Stadskanaal dirigent vanwege het beëindigen van het dirigentschap van Bruno Riemeijer.
Johan was al enige jaren de muzikale begeleider van het koor.
Ook Johan Pots heeft het koor veel roem mogen brengen.
Wij kunnen niet anders dat terugzien in volle verwondering en een gevoel van gezegend te zijn over ons werk, door de Heer onze God, ontbreekt dan ook niet!
Johan heeft tot januari 2017 het koor gedirigeerd. Van hem zijn vele grootse optredens en concerten van ons koor te melden.

Veel medewerkingen heeft het koor mogen verlenen aan kerkdiensten in wijde omgeving, medewerking aan TV programma’s zoals “Nederland zingt”.
Ook zijn er veel opnames gemaakt van LP’s en later CD- opnames in diverse kerken, zoals in Bolsward, Bedum, Farmsum, Wildervank, de Bonifatiuskerk in Ter Apel.

Ook over de grens in Duitsland hebben wij menig optreden gehad, Naast Liliënthal ,in Emden in de Neue KIrche, de Lambertikirche in Aurich, Evangelische Kirche in Papenburg waarbij het Russisch Staatskamerkoor uit Moskou met ons samenwerkte.

Die launige Forelle hebben gezongen in Geert Teis in 2000.

Veel samenwerking hadden we met beroemdheden in den lande.
Even een paar namen: Sharon Kips, het, de Urker-Mansformatie, Ernst Daniël Smid, Lianne Abeln, Jacob Schenk, Judith Sportel, BerdienStenberg, Noortje van Middelkoop, Jan Vayne
Ook vele beroemde organisten passeerden de revue, Jan Zwanepol, Martin Mans. Ronald IJmker, Harry Hamer, Harm Hoeve, Gerwin van der Plaats, Ronald Knol, Gebroeders Brouwer, de JWF kapel en nog vele andere organisten en musici van diverse aard.

In januari 2017 is Johan gestopt met het dirigeren van ons koor.

Enige CD’S van de vele die gemaakt zijn tijdens het ‘dirigent zijn’ van Johan W. Pots.

Hij werd opgevolgd door Moniek Timmer uit Leek.
Zij is dirigente van verschillende koren en tevens een befaamd pianiste.In oktober 2017 hadden we met haar een prachtig concert in het theater “Geert Teis” in Stadskanaal samen met het zeer bekende Chr. Mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela en Moniek haar dochter, saxofoon en met Moniek haar zus Mirjam de Jong – Timmer, panfluit.
We hadden een volle, zeer enthousiaste zaal met publiek!
Moniek heeft ons koor qua zang een nieuw perspectief mogen geven.
Zij was een perfecte dirigente met een uiterste precisie.
Helaas hebben wij in december 2017 afscheid van haar moeten nemen.

Moniek Timmer tussen de mannen op de Eurobrug in Stadskanaal.

Moniek is opgevolgd door Harold Kooij uit Zuidveen bij Steenwijk.
Harold Kooij is een landelijk befaamd pianist die veel samenwerkt met de eveneens zeer bekende organist Ronald Knol uit Dwingeloo.

Harold is tevens dirigent van het Gospelkoor “El Jakim” (God richt op) in Zuidwolde (Drenthe). “El Jakim” is een koor van 40 leden.

Harold Kooij

Het Chr. Mannenkoor Stadskanaal repeteert op dinsdagavond in “de Rank”, het gebouw achter de Oosterkadekerk in Stadskanaal van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Dat gaat met veel enthousiasme gepaard.
Het is een prachtige avond, waarin wij liederen mogen zingen van diverse aard.
Veelal geestelijke, maar ook van min of meer populaire aard en ook liederen in onze eigen Gronings dialect/taal.
Wij zijn momenteel met ongeveer ruim 60 leden. Wij zien het ledental echter graag uitgebreid! Dus nieuwe leden zijn van harte welkom.

Die krijgen na een kennismaking-zangavond eventueel een “stemtest” voor de bepaling bij welke partij zij kunnen worden ingedeeld.
Er heerst veel saamhorigheid en bovenal een grote mate van betrokkenheid in het koor.

Het koor beschikte tot 2020 ook over een kwartet.
De leden waren v.l.n.r. Egbert Klein, 1e Tenor, Jan Albert Mennen, 2e Tenor, Jan Geert Sterenborg, Bariton en Klaas Nijboer, Bas.

Wat is het belangrijkste in het bestaan van ons koor?

Al sinds de oprichting in 1938 is als hoofddoel het middels de zang verkondigen van het Evangelie van de Heer, onze God.

Die opdracht willen wij blijven vervullen!!

“Zoek Zijn aangezicht waar vreugde is:
Wie zingt, ziet met hartsogen,
Ziet soms poorten even opengaan.
Hem leren loven wordt een eeuwigheid.”

Lloyd Haft, naar Psalm 100

Kerkdienst Gasselternijveen 2009

Een optreden van het koor bijwonen?

Bekijk onze agenda

Meezing in ons koor?

Wij zoeken leden